Vores værdier er

  • Respekt og ansvarlighed overfor medmennesket
  • Åbenhed og ærlighed
  • Betydelig faglig kompetence
  • Forståelse for vores klienters behov
  • Uafhængighed
  • Høj kvalitet
  • Effektivitet
  • Ansvarlighed og venlighed 

Vi lægger vægt på at have en åben dialog og en uhøjtidelig omgangsform med såvel vores klienter som internt på kontoret.

Vi anser hurtighed i sagsbehandlingen som et kvalitetsparameter, og vi tilstræber at yde en målrettet og effektiv indsats.

Vores virksomhed er videnbaseret, og vi anser de faglige kvalifikationer og personlige egenskaber hos vores medarbejdere for vores væsentligste ressource og forudsætningen for udvikling af virksomheden. Vi tilstræber at opretholde et fagligt og personligt inspirerende miljø.

For at fastholde et højt fagligt niveau i virksomheden, deltager alle medarbejdere – såvel advokater som sekretærer – løbende i efteruddannelse. Desuden er vi medlem af Erfa-Vest-Gruppen – et tæt erfa-samarbejde med andre advokatvirksomheder, der lægger vægt på erfaringsudveksling, medarbejderudvikling, kursusaktiviteter m.v.

Vi yder gratis retshjælp i Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod, hver anden mandag i ulige uger mellem kl. 16.00 og 17.00. Her kan du få svar på enkle juridiske spørgsmål. Rådgivningen er anonym, og der kan ikke bestilles tid.