Familie- og arveret

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S yder rådgivning vedrørende familie- og arveretlige forhold, herunder dødsbobehandling. Advokat Jens Graven Nielsen er autoriseret bobehandler og bobestyrer ved Skifteretten i Esbjerg.

Rådgivning ydes bl.a. omkring arv, gaver, oprettelse af testamenter og ægtepagter, separation, bodeling og skilsmisse, forældremyndighed og samværssager, bopælssager og tvangsfjernelsessager.

Sidder du med spørgsmål angående familie- og arveret, er du altid velkommen til at kontakte advokat Jens Graven Nielsen, advokat Søren Kokkenborg eller advokat Thomas Harder for en uforpligtende samtale.

Jens Graven Nielsen
Advokat
jgn@advopartner.dk

        

Søren Kokkenborg
Advokat
skk@advopartner.dk

 

Thomas Harder
Advokat
tha@advopartner.dk