Sidder du med spørgsmål angående dødsbo, arv og testamente, er du altid velkommen til at kontakte advokat Jens Graven Nielsen for en uforpligtende samtale.

Jens Graven Nielsen
Advokat
jgn@advopartner.dk

Dødsbo

Advokat Jens Graven Nielsen er autoriseret bobestyrer ved Retten i Esbjerg og har i mange år beskæftiget sig med såvel offentligt som privatskiftede dødsboer. Firmaets øvrige advokater behandler privatskiftede boer.

Advokatfirmaet besidder en betydelig ekspertise, der er helt nødvendig, når vanskelige problemstillinger skal løses.

I kolonnen til højre, finder du svar på en række af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i forbindelse dødsbosager.

Se også Danske Familieadvokaters juridiske håndbog, der netop omhandler jura ved dødsfald og boskifte.

katalog1


Se også dette link:

Hæfter arvingerne for afdødes gældsforpligtelser?
Nej, arvingerne hæfter ikke for gælden.
Hvis afdøde ikke efterlader sig værdier, kan den arving, der har bestilt begravelse, bespisning m.v., dog risikere at hæfte for de udgifter.


Arver samlevende hinanden, hvis de har boet sammen en periode?
Nej, samlevere arver ikke hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen.

Hvis der skal være arveret, skal der skrives testamente.


Hvor lang tid tager det at behandle et dødsbo?

Det er faktisk meget svært at sige og afhænger meget af, hvordan afdødes værdier er sammensat.

Er der fast ejendom, kan det godt tage lang tid, fordi boet som udgangspunkt først kan afsluttes, når ejendommen er solgt.

Det er ikke ualmindeligt, at det tager et års tid eller mere at behandle et dødsbo.


Skal man som arving betale skat af arven?

Nej, det skal man ikke.

Boet skal betale boafgift (arveafgift), men når den er betalt, skal der som regel  ikke betales yderligere skatter eller afgifter.